Mejeriet - Klubben på Næsset

Foreningens formål er:

at give medlemmerne mulighed for at samles og dyrke forskellige interesser og styrke trivsel og fællesskaber. Foreningen henvender sig til både unge og ældre, og giver muligheder for at mødes på tværs af generationer. Vi er et multihus som tilbyder og huser forskelligartede tilbud, som kan have karakter af ungdomsskoleaktiviteter, aftenskole, spilleklub, ungdomsklub, kreativt værksted, fællesspisning og lignende.

Se mere på facebook: Mejeriet - Klubben på Næsset.

Hvis I er en gruppe, der kunne bruge et sted at mødes, så kontakt os.

Medlemskontingent koster for voksne 100 kr/år eller for unge under 18 år 50 kr/år

Kontingentet indbetales på denne konto: 0520 - 0589264